Kan enbart ett blodprov visa om man lider av hjärtsvikt?

Det finns ett ämne i blodet som kallas BNP som stiger vid hjärtsvikt. För att ställa diagnosen hjärtsvikt behöver man dock göra fler undersökningar som till exempel ultraljudsundersökning av hjärtat. Sedan är det alltid viktigast att gå efter symptomen, framför allt andfåddhet.

Professor Jan Nilsson