Varför drabbas ofta äldre av hjärtinfarkt eller kärlkramp och hur kan det motverkas?

Både hjärtinfarkt och kärlkramp orsakas åderförkalkning. Åderförkalkning ökar ofta med åldern och det är därför äldre ofta drabbas. För att motverka åderförkalkning gäller samma för äldre som för yngre, dvs motionera, äta rätt och inte röka.

Professor Jan Nilsson