Vad innebär bakvägsinfarkt? | Hjärt-Lungfonden

Vad innebär bakvägsinfarkt?

Det är en hjärtinfarkt som drabbar baksidan av hjärtats vänstra kammare.

Professor Jan Nilsson