Vad är skillnaden mellan hjärtinfarkt och angina pectoris?

Vid hjärtinfarkt blir det helt stopp i ett av de kärl som försörjer hjärtmuskeln med blod. Den delen av hjärtmuskeln dör vilket vi kallar för hjärtinfarkt. Vi angina pectoris (eller kärlkramp) finns det en förträngning i blodkärlet som bara delvis stryper blodflödet. Om den del av hjärtmuskeln som försörjs av det kärlet drabbas av syrebrist ger den upphov till smärta.

Professor Jan Nilsson

Sidan senast uppdaterad 2012-05-30