Vad är skillnaden mellan hjärtinfarkt och angina pectoris?

Vid hjärtinfarkt blir det helt stopp i ett av de kärl som försörjer hjärtmuskeln med blod. Den delen av hjärtmuskeln dör vilket vi kallar för hjärtinfarkt. Vi angina pectoris (eller kärlkramp) finns det en förträngning i blodkärlet som bara delvis stryper blodflödet. Om den del av hjärtmuskeln som försörjs av det kärlet drabbas av syrebrist ger den upphov till smärta.

Professor Jan Nilsson