Vad är skillnaden mellan hjärtflimmer och förmaksflimmer?

Hjärtflimmer är ett ospecifikt lekmannauttyck som övergriper förmaksflimmer och kammarflimmer.

En muskel består av ett antal muskeltrådar som i en skelettmuskel löper parallellt. När de drar sig samman samtidigt förkortas hela muskeln. De muskler som är fästa på skelettet, ofta på olika sidor av en led, kommer att leda till att leden böjs eller sträcks när muskeln dras samman.
I hjärtat är muskelfibrernas förlopp lite annorlunda. De har ingen början eller slut och är inte fästa i något skelett. När alla fibrer i kammaren eller förmaken drar sig samman samtidigt resulterar det i att kammare/förmak också drar sig samman, varvid de töms på sitt innehåll - blodet. Detta är själva pumpfunktionen.


Om i stället var och en av de olika muskelfibrerna drar sig samman lite hur som helst blir det ingen enhetlig "kramfunktion", det vill säga förmak/kammare kommer inte att dra sig samman och tömma sitt innehåll på blod. För förmakens del är det inte dödligt, men eftersom hjärtats klocka sitter i förmaken leder detta till en oregelbunden rytm. Förmaken fungerar egentligen som en turbo för kamrarna och är inte nödvändiga för att kamrarna skall fyllas med blod, men det ökar kapaciteten. Vid förmaksflimmer kan patienten känna sig trött.

När man får flimmer i kamrarna betyder det att de inte tömmer sig på sitt blod/pumpfunktionen uteblir. När inget blod pumpas ut i kroppen svimmar man och tills slut dör man.

Professor Anders Waldenström

Läs mer om hjärtflimmer på våra sjukdomssidor.