Kan hjärtflimmer orsaka svaga och tunga ben?

Vid hjärtsvikt pumpar hjärtat något sämre vilket kan påverka den fysiska kapaciteten. Det kan möjligen upplevas som du skriver. Man kan också uppleva liknande besvär vid behandling med betablockare vilket ibland används vid förmaksflimmer.

Professor Jan Nilsson

Läs mer om hjärtflimmer på våra sjukdomssidor.