Hur vanligt är hjärtflimmer och hur ofta leder detta till stroke?

Det finns två typer av hjärtflimmer, kammarflimmer och förmaksflimmer. Kammarflimmer är ett livshotande (och lyckligtvis relativt ovanligt) tillstånd som obehandlat snabbt leder till medvetslöshet och död. Förmaksflimmer är däremot mycket vanligt. Vid förmaksflimmer slår förmaken med så hög hastighet att påfyllnaden av kamrarna försämras vilket leder till en något nedsatt fysisk förmåga. Man räknar med att 2-4 % av alla i 70-årsåldern har förmaksflimmer och vid högre åldrar är det ännu vanligare. Det farligaste med förmaksflimmer är att det ökar risken för proppar som kan orsaka stroke. Den här risken är störst hos äldre som därför ofta får blodförtunnande behandling med Waran vilket ger ett bra skydd.

Professor Jan Nilsson

Läs mer om hjärtflimmer på våra sjukdomssidor.