Forskas det på paroxysmalt förmaksflimmer?

Fast förmaksflimmer är ett så vanligt tillstånd är faktiskt den exakta sjukdomsmekanismen okänd. Man vet att det vid förmaksflimmer ofta finns små bindvävs-ärr i hjärtförmakets muskulatur och man vet också att tillstånd som högt blodtryck, klaff-sjukdom, högt alkoholintag och ökad frisättning av sköldkörtel hormon ökar risken för att drabbas av förmaksflimmer. Man har antagit att förmaksflimmer beror på att förmakets puls-celler eller omgivande celler som ansvarar för att fortleda de elektriska impulserna är skadade. Vad som gör att förmaksflimmer kommer och går vet man inte.

Professor Jan Nilsson

Läs mer om hjärtflimmer på våra sjukdomssidor.