Vad är ischemiska förändringar på hjärnan?

Ischemi betyder så lågt blodflöde att normal ämnesomsättning ej kan äga rum utan övergår i så kallad anaerob metabolism. Detta kan ske vid kärlförträngningar. I detta fall i ett av hjärnans kärl och som kan ge skador av varaktig karaktär.

Professor Anders Waldenström