Varför kan högt blodtryck skada olika organ?

Högt blodtryck innebär ett ökat arbete för hjärtat som blir så uttalat så att det kan leda till hjärtsvikt. Högt blodtryck ökar även risken för utveckling av arterioskleros vilket kan sätta sig både i ögonen och njurarna och därmed ge ischemiska skador (det vill säga sådana som beror på att inte tillräckligt med blod kommer fram). Om inte allt syre levereras till vävnaderna finns lite kvar som reserv om det plötsligt skulle behövas. Då vidgar sig blodkärlen och mer syre går till cellerna.

Professor Anders Waldenström