Kan ett lågt fiberintag vara en bidragande faktor till att utveckla ateroskleros?

Vad man vet är att fibrer hindrar upptag av kolesterol i kosten. Det är alltså inte fibrerna i sig som är läkande, utan det har med kolesterolupptaget att göra. Höga kolesterolhalter orsakar följdsjukdomar som åderförkalkning, som i sin tur kan ge upphov till hjärt-kärlsjukdomar.

Professor Anders Waldenström