Vad kan orsaken till förstorat hjärta vara?

Det finns många orsaker till förstorat hjärta som kan leda till döden. I många fall kan man förhindra död genom att i vissa fall operera eller i andra fall behandla med medicin och eller operera in en defibrillator (en liten dosa som ger en elstöt om hjärta skulle stanna).

Professor Anders Waldenström