Vad är ett förstorat hjärta?

De som går till gym och lyfter skrot får förstorade bicepsmuskler. Detta är en adaptation/anpassning till det ökade arbetet. Om hjärtat blir utsatt för långvarigt ökat arbete som kraftig konditionsträning typ långlopp på skidor eller långdistanscykling så kallas det för idrottshjärta. Det vill säga en normal förstoring av hjärtat.

En patient som har högt blodtryck eller förträngning på klaffen till stora kroppspulsådern (arotaklaffstenos) får också förstorat hjärta som svar på det ökade arbetet. Kvartstår detta ökade krav på hjärtat kan man råka in i en situation där anpassningen inte längre räcker och då råkar man in i hjärtsvikt. Därför är det viktigt att behandla sitt höga blodtryck så bra som möjligt och operera aortastenosen när hjärtat löper risk att allvarligt skadas.

Professor Anders Waldenström