Vad är skillnaden mellan makro-och mikroalbuminuri vid diabetes?

Om dygnsutsöndringen av albumin är under 30 mg är det normalt, mellan 30 och 300 mg kallas det mikroalbuminuri, är det mer kallas det makroalbuminuri. Har man albuminuri är det tecken på att diabetessjukdomen gett skador på njurarna. En hjärtinfarkt påverkar i sig inte njurarna men man vet att har man albuminuri så har man en ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt. Det viktigaste sättet att förhindra utveckling av albuminuri är att ha god kontroll på blodsockernivån. Om man har albuminuri och diabetes är det viktigt att aktivt behandla andra riskfaktorer som blodfett och högt blodtryck.

Professor Jan Nilsson