Vad är orsakerna till att småkärlssjuka uppstår?

Med småkärlssjuka menar man de skador som uppstår på mindre kärl vid diabetes. Den kan i sin tur orsaka skador på näthinnan (retinopati) med nedsatt syn som följd och på njuren med nedsatt njurfunktion (nefropati) som följd. Man är ännu inte helt säker på vad som orsakar småkärlssjuka vid diabetes men mycket talar för att högt blodsocker är den viktigaste faktorn. Noggrann blodsockerkontroll har visat sig minska risken för småkärlssjuka vid diabetes.