Leder alkoholintag till försämrad syn om man är diabetiker?

Ögonskador som kan leda till nedsatt syn och ibland till och med blindhet är en känd komplikation vid diabetes. Risken för ögonskador minskar om blodsockret är välinställt. Dricker man för mycket alkohol blir det svårt att dosera insulin och kontrollera sitt blodsocker väl. Annars finns det ingen direkt koppling mellan alkohol, insulin och ögonskador.

Professor Jan Nilsson