Kan småkärlssjuka orsaka försämrat närminne?

Med småkärlssjuka menar man oftast de skador på små kärl som orsakas av diabetes. Det anses inte orsaka ett försämrat närminne. Det finns däremot en typ av demens som orsakas av åderförkalkning i hjärnans blodkärl (vaskulär demens) som kan uppträda vid hög ålder.

Professor Jan Nilsson