Vad är en hypertensiv kris?

Hypertension betyder högt blodtryck. Denna förhöjning kan ibland bli så stor att hjärtat inte orkar med den ökade belastningen och man går in i en hjärtsvikt. Även njurarna kan ta skada. Tillståndet är dramatiskt och skall skötas omedelbart av kompetent läkare.

Professor Anders Waldenström