Hur påverkar man det undre blodtrycket?

Det viktigaste man kan göra själv är att motionera regelbundet och undvika övervikt. Man bör också tänka på att inte ha för mycket salt i maten och vara måttlig med alkohol. Ibland är dock inte det tillräckligt (särskilt om man har en ärftlig belastning) utan då kan man behöva ta läkemedel som sänker trycket. Har man både högt blodtryck och höga blodfetter bör man vara särskilt försiktig eftersom båda ökar risken för hjärtkärlsjukdom och det är viktigt att man ber sin läkare att kontrollera detta. Ibland är det så att bara det undre eller det övre trycket är förhöjt. Oftast hittar man ingen förklaring till varför.

Professor Jan Nilsson