Vad betyder ”blåsljud” i hjärtat?

Den vanligaste orsaken till blåsljud är läckage i eller förträngning av någon av hjärtats klaffar. Är läckaget eller förträngningen liten innebär det oftast inga problem men är det stort påverkas hjärtats pumpförmåga och det finns risk att man drabbas av hjärtsvikt. Det kan då bli aktuellt med att byta klaffen vilket kräver operation. Hos nyfödda kan blåsljud också orsakas av medfödda missbildningar i hjärtat, till exempel ett hål mellan hjärtats båda kamrar. Även detta kan åtgärdas med operation.

Professor Jan Nilsson