Har medfödda hjärtfel genetiska orsaker? | Hjärt-Lungfonden

Har medfödda hjärtfel genetiska orsaker?

Medfödda fel beror ofta på defekta gener och även hjärtat kan drabbas av sådana genetiska fel.

Professor Jan Nilsson