Finns det samband mellan ärftlighet och medfött hjärtfel?

Orsaken till varför vissa barn föds med hål t.ex. i väggen mellan hjärtats båda kamrar är ännu dåligt kända men man vet att ärftliga faktorer spelar roll. Om man har den här typen av medfött hjärtfel är risken att ens barn också ska drabbas någonstans mellan 4 och 10 procent.

Professor Jan Nilsson