Vilka hjärt- eller lungsjukdomar är vanligast bland barn?

När det gäller hjärtat är det medfödda hjärtfel för barn och sjukdomar i hjärtmuskeln för ungdomar. Det senare kallas kardiomyopati och kan vara ärftligt men kan också vara en komplikation till infektioner. Kardiomyopati kan i vissa ovanliga fall utvecklas till ett direkt livshotande tillstånd men det är lyckligtvis ganska ovanligt. Astma är den vanligaste lungsjukdomen hos barn. Vanligtvis är astma en godartad sjukdom som svarar bra på behandling men svår astma som inte behandlas är ett allvarligt tillstånd.

Professor Jan Nilsson