Kan en astmatiker bli immun mot astmamediciner, både korttids- och långtidsverkande?

n hel del forskning på detta område. Det handlar egentligen inte om att bli immun mot astmamediciner utan mer om att effekten av medicinerna avtar med tiden. För vissa luftrörsvidgande läkemedel kan man märka att effekten avtar något vid kontinuerlig behandling. Det är då framförallt den skyddande effekten mot luftvägsirritation som kan bli något sämre med tiden. Denna försvagning av effekten är liten och ses inte hos alla astmatiker. När det gäller inhalationskortison och andra astmaläkemedel finns det inga resultat som talar för att effekten avtar med tiden.

Professor Kjell Larsson