Kan astma övergå till KOL?

Astmatiker kan få kronisk luftrörsförträngning och därmed likna personer med KOL. Det är dock två olika sjukdomar och astmatiker utvecklar nästan aldrig kronisk andningsinvaliditet vilket dock inte är så ovanligt vid KOL. Astmatiker som röker kan förstås få KOL. När det gäller icke-rökande astmatiker är svaret på din fråga nej.

Professor Kjell Larsson