Kan man se inflammation i ateroskleros med hjälp av FDG-PET?

FDG-PET mäter upptag av fluorodeoxyglukos, som är en socker-analog som inte kan brytas ned i cellen men som tas upp i cellen som vanligt socker. Ju mer cellen tar upp, desto högre ämnesomsättning i cellen. 

Detta kan ge en indikation på inflammation, men är inget specifikt mått. Metoden används i Sverige sedan lång tid tillbaka sedan mitten av 1980-talet för att mäta sockeromsättning i hjärtmuskulatur.

Professor Anders Waldenström