Kan man förbränna fett i kärl?

Det finns mig veterligt inga studier som visar det.

Professor Anders Waldenström