Kan en ballongsprängning misslyckas?

Ja, det kan misslyckas. För att minska den risken har man utvecklat så kallade stents som är ett rör uppbyggt av metalltrådsnät. Detta nät kan man sätta in på platsen för vidgningen. En ytterligare utveckling är så kallade drug eluting stents (DES). Dessa stents är "impregnerade" med medicin som förhindra kranskärlsväggen att reagera med ny förträngning.

Professor Anders Waldenström