Kan åderförfettning tillbakabildas?

Det finns vissa studier som talar för att om man sänker LDL-kolesterolnivån mycket kraftigt (mer än 50 procent) kan plack börja tillbakabildas något. Nu är det inte säkert att det behövs. Redan vid en mindre sänkning av LDL-kolesterolnivån stoppas plackens tillväxt och inflammationen i placken minskar. Detta är i sig tillräckligt för att klart minska risken för att drabbas av hjärtinfarkt och stroke.

Professor Jan Nilsson