Finns det annat sätt än kärlröntgen för att se om plack minskat i tjocklek?

Det beror på var det sitter. Plack i halskärl kan man titta på med ultraljud men sitter det i hjärtats kranskärl måste man använda någon typ av kärlröntgen. Vanligen går man då in med en kateter i ett kärl i ljumsken, skjuter in katetern tills man når kranskärlen och sprutar in kontrast. Under senare tid har ny teknik gjort det möjligt att undersöka kranskärlen även utan att gå in med en kateter i kärlen. Man använder sig då av så kallad datortomografi och kontrastmedel som ges i en ven.

Professor Jan Nilsson