Fråga om forskning

Här har du möjlighet att fråga oss om aktuell hjärt-lungforskning.

Frågorna besvaras av professor Jan Nilsson vid Skånes universitetssjukhus och professor Kjell Larsson vid Karolinska Institutet. Båda sitter med i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Det tar cirka en månad innan du får svar på din fråga om forskning. Vissa frågor och svar publiceras här på hemsidan och i vår tidning Forskning för hälsa.

Vi svarar bara på forskningsrelaterade frågor - inte på frågor om enskilda sjukdomsfall.

Din fråga
Ditt namn (kommer inte att publiceras)
E-post