Vill skydda människor från avgaser

Min vision är att svara på forskningsfrågor som gör livet bättre för lung-, hjärt och kärlsjuka. Jag vill att min forskning ska ge resultat som betyder något för människor.

Thomas Sandström leder en forskningsgrupp som främst har lyft miljöns betydelse för lung-, hjärt-och kärlsjukdomar. Gruppen försöker ta ett helhetsgrepp genom att inte bara begränsa sig till lungorna utan har följt sjukvårdsproblematiken in på hjärt- och kärlområdet.

Forskningsresultat

Fynden har starkt bidragit till att man sett till att minska skadliga avgasutsläpp och förbättra fordonsutvecklingen. Gruppen har också visat att dagens astma- och hjärtmedicinering inte skyddar tillräckligt mot avgaser från fordon och
forskningen fortsätter kring mekanismerna bakom detta. Målet är nya och effektivare läkemedel.

Gruppen har även forskat fram filter för avgassystem som tar bort en hel del av hjärt-kärleffekterna av avgaser.

Studier

"Altered lung antioxidant status in patients with mild asthma" publicerades 1999 och innebar ett genombrott inom astmaforskningen. Den visade att antioxidanter och oxidativa processer har en central betydelse för astma och KOL samt hur luftföroreningar påverkar.

"Acute inflammatory response in the airways and peripheral blood following short term exposure to diesel exhaust in healthy human volunteers" publicerades 1999 och var först med att visa att dieselavgaser orsakar inflammation i lungorna.

"Ischemic and thrombotic effects of dilute diesel exhaust inhalation in men with coronary heart disease" publicerades 2007 och visade att dieselavgaser är särskilt farliga för hjärtsjuka.