Hittar sätt att behandla astma

Min vision är att genom kunskap förbättra omhändertagande av patienter med astma, men även andra sjukdomar där de mekanismer vi studerar har betydelse för en bättre hälsa.

Astma förekommer hos omkring 5 procent av vuxna och hos mer än 10 procent av barn i Sverige. Sjuklighet i astma och allergiska besvär har ökat markant i Sverige under de senaste decennierna.

Forskningsresultat

Sven-Erik Dahléns forskningsgrupp studerar mekanismerna bakom utvecklingen av astma och andra inflammatoriska sjukdomar i luftvägarna. Forskningsgruppens resultat har bidragit till att en ny typ av läkemedel i tablettform för behandling av astma, antileukotriener, nu används av mer än 50 miljoner människor i hela världen.

Forskningsgruppen har också visat att man kan kombinera antileukotriener med steroider (kortison), vilket oftast leder till bättre behandling.

Ytterligare forskning pågår för att finna mer specifika behandlingsmetoder med mindre biverkningar och speciellt för de svåraste formerna av astma.

Studier

"Combined antagonism of leukotrienes and histamine produces predominant inhibition of allergen-induced early and late phase airway obstruction in asthmatics", som publicerades 1997, visade för första gången att kombinationen antihistamin och antileukotriener kan blockera astmatiska reaktioner på ett kraftfullt sätt. Behandlingen prövas nu vid både astma och allergisk snuva.

"Bronchial responsiveness to Leukotriene D4 is resistant to inhaled fluticasone proproinate", som publicerades 2006, visade att leukotriener inte påverkas av inhalationssteroider. Detta förklarar varför man kan få en förstärkt effekt av att kombinera luftrörsvidgande tabletter (antileukotriener) med inhalation av steroider (kortison) eftersom det är två olika system.

"ENFUMOSA" var en stor europeisk multicenterstudie som identifierade kliniska riskfaktorer vid svår astma för att förstå bakomliggande mekanismer.