Studerar det metabola syndromet

Min vision är att identifiera och karaktärisera nya mekanismer som kan leda fram till ny och bättre behandling av astma och KOL.

En röd tråd har alltsedan Leif Bjermer inledde sin forskning varit mastcellens roll vid inflammation och bindvävsomvandling. På senare år har inflammationen i lungorna hos personer med astma och stått i fokus. Mastceller är en celltyp i immunförsvaret som binder antikroppar av typ g. Mastceller är även den huvudsakliga orsaken till allergier och andra överkänslighetsreaktioner.

Forskningsresultat

Leif Bjermers forskningsgrupp har utvecklat teknik som har gjort det möjligt att studera inflammation i lungornas små luftvägar och på så vis lyckats
identifierat nya mekanismer som bidrar till en ny förståelse av både och astma. En del av fynden har bidragit till att ändra synen på sjukdomarna och det finns redan i dag mål för utveckling av nya behandlingar. Mindre än 1 procent av de med vuxenastma blir fria från sin sjukdom. Detta eftersom man i dag bara behandlar en del av mekanismerna som styr sjukdomen.

I dag är kortison den traditionella behandlingen av astma och, antingen i tablettform eller genom inhalation. Forskargruppen har funnit att stora delar av den inflammation man finner vid både astma och bara delvis svarar på kortisonbehandlingen. Speciellt svårt är det att nå fram med läkemedel till lungornas perifera små luftvägar. I förlängningen hoppas man att fynden av de kortisonresistenta mekanismerna ska kunna leda till utvecklandet av nya läkemedel som kan kontrollera sjukdomen i alla delar av luftvägarna.

Studier

"Tissue fibrocytes in patients with mild asthma: a possible link to thickness of reticular basement membrane", som publicerades 2006, visar att så kallade fibrocyter spelar en stor roll i den inflammation som leder fram till kronisk vävnadsombildning i de nedre luftvägarna. Mest uttalad aktivitet finner man i lungornas perifera delar.

"Mast-cell associated alveolar inflammation in patients with Atopic uncontrolled Asthma", som publicerades 2011, var först med att visa att patienter som inte kontrolleras med inhalationskortison har en kraftigt ökad mängd IgE-receptor positiva mastceller i perifer lungvävnad.