Studerar inflammation och immunförsvar

Min vision är att vi ska få fram ett vaccin mot hjärtinfarkt och stroke. Det kräver att vi förstår varför immunsystemet attackerar våra blodkärl. Jag vill också skapa underlag för ny prevention, diagnostik och terapi mot åderförfettning i hjärtat.

Det arbete Göran K Hanssons forskningsgrupp fokuserar på syftar till att ta fram möjligheter att förebygga och/eller behandla åderförfettning genom att påverka immunreaktion och inflammation. Man gör också en storskalig satsning på att hitta gener, särskilt immungener, som har samband med hjärt-kärlsjukdom.

Forskningsresultat

1985 var Göran K Hanssons forskningsgrupp först med att upptäcka den inflammation som spelar en viktig roll i åderförfettningsprocessen. Detta har lett till en helt ny syn på sjukdomen, till nya metoder för prognos och till ett stort arbete inom läkemedelsindustrin och sjukvården för att ta fram nya behandlingar. Det senare arbetet har till stor del baserats på denna upptäckt.

Några år senare upptäckte gruppen att immunhämmande läkemedel bromsar ärrbildningen efter kärlkirurgiska ingrepp. Det ledde så småningom till utvecklandet av läkemedelsklädda stentar vid ballongvidgning av kärl.

Gruppens forskningsresultat bidrog vidare till att man utvecklade CRP-testet som riskmarkör för hjärtinfarkt.

Studier

"Expression of class II transplantation antigen on vascular smooth muscle cells in human atherosclerosis" publicerades 1985 och beskriver den första upptäckten av inflammation i åderförfettade kärl.

"Protective immunity against atherosclerosis carried by B cells of hypercholesterolemic mice" publicerades 2002 och innebar upptäckten av ett skyddande immunsvar mot åderförfettning.

"Immunotherapy with tolerogenic apolipoprotein B-100 loaded dendritic cells attenuates atherosclerosis in hypercholesterolemic mice" publicerades 2011 och visar hur man med hjälp av cellterapi kan vända effekten av det onda LDL-kolesterolet och minska den inflammation som leder till åderförfettning. Om resultaten håller även på människor kan detta leda till nya möjligheter att behandla stroke och hjärtinfarkt.