Du gör forskningen möjlig!

Tack vare ditt stöd har Hjärt-Lungfonden i år kunnat ge stöd åt fler forskningsprojekt än någonsin. Många av de projekt stöttat har under året lett till livsviktiga resultat. Här kan du läsa om några viktiga upptäckter som du bidragit till.

Nytt läkemedel skyddar hjärnan vid stroke

Forskare i Stockholm har gjort en intressant upptäckt. Vid stroke kan det uppstå ett läckage i den så kallade blodhjärnbarriären. Ämnen och blodceller lämnar då blodbanan och kan skada det hotade området i hjärnan. Nu har man hittat ett läkemedel som skyddar mot detta läckage och minskar risken för funktionsnedsättningar.

Ny studie lär oss mer om orsakerna bakom stroke

Ett annat spännande forskningsprojekt vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet. En stor grupp forskare undersöker om det finns genetiska varianter som ökar risken för stroke, och om det finns markörer i blodet som avslöjar en ökad risk. Den nya kunskapen kan leda till att personer med risk för stroke får hjälp i tid, och att redan drabbade kan undvika en andra stroke eller hjärtinfarkt.

Ultraljud avslöjar om plack i kärlet är farligt

Den vanligaste orsaken till hjärtinfarkt är åderförfettning, som i sin tur beror på att plack som sitter lagrat i blodkärlet brister. Ovanpå det spruckna placket bildas en blodpropp som täpper till kärlet. Nu stödjer vi en studie där forskarna studerar plack med en helt ny ultraljudteknik. Den nya tekniken hjälper forskarna att avgöra om ett plack är fast och därmed ofarligt eller om det är instabilt och kan brista. På så sätt kan man hitta personer som riskerar akuta hjärt- och kärlsjukdomar och behandla innan de blir sjuka.

Ny metod förbättrar för KOL-drabbade

Ju tidigare KOL upptäcks, desto större är chansen att den som drabbats kan fortsätta att arbeta och leva ett så vanligt liv som möjligt. Nu har forskarna gjort en mycket intressant upptäckt. Genom att låta personer göra ett lungtest där de andas ut långsamt, kunde hela 50 procent fler fall av KOL upptäckas! Den nya metoden betyder att man i ett mycket tidigare skede kan sätta in rätt åtgärd, innan sjukdomen hinner förvärras. Det kan spara mycket lidande och förhindra för tidig död.

Fettinlagring runt organ kan ge diabetes och hjärt-kärlsjukdom

I Umeå studerar en grupp forskare kopplingen mellan bukfetma, diabetes och hjärt-kärlsjukdom. De undersöker hur fettinlagringar runt och inuti organ som hjärta och lever ökar risken för dessa sjukdomar. En viktig upptäckt är att man kan ha inflammation i fettvävnaden och att den kan sprida sig till andra ställen, som hjärta och kärl. Det här är något helt nytt och mycket viktigt. Det säger oss att det inte räcker med att sänka blodsockret och vi behöver förstå sambandet bättre för att effektivare kunna behandla och förebygga typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom vid fetma.

Tarmfloran viktig nyckel till diabetes och hjärtsjukdom

I Uppsala arbetar forskare med ett stort projekt undersöker kopplingen mellan tarmflora, åderförfettning och andra riskfaktorer för diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Det här är ett nytt och högintressant område. Vi ser i allt fler studier att tarmfloran är väldigt viktig för hur vi mår och det ger enorma möjligheter. Bakterierna kan vi sedan ge till människor för att påverka blodsocker, fett, inflammationer och i förlängningen minska risken för diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

Stort tack för att du är med och stödjer forskning som ger oss bättre kunskaper som i sin tur ger bättre förebyggande vård och behandling!