Läs Lungrapporten 2019

Läs Lungrapporten 2019 från Hjärt-Lungfonden. Här hittar du det senaste om sjukdomar som KOL, astma, sarkoidos och lungfibros. Finns som PDF.

Idag lever omkring 1,3 miljoner svenskar med lungsjukdom. Flest är drabbade av de två stora folksjukdomarna astma och KOL, men ovanligare sjukdomar som sarkoidos och lungfibros orsakar också stort lidande.

I Lungrapporten 2019 kan du läsa om riskerna med e-cigaretter, om att kvinnor och män får olika varianter av sjukdomen KOL, om bristen på lungforskare och nyheter från lungdelen av Hjärt-Lungfondens stora befolkningsstudie SCAPIS.

Vi berättar också om en högaktuell svensk studie som identifierat en patientgrupp som har ökad risk att utveckla KOL. Rapporten innehåller också ett reportage om den stora astmastudien BAMSE som pågått i 25 år.

I rapporten finns både översiktliga artiklar om sjukdomsområdena, reportage samt artiklar om spännande forskning. Hjärt-Lungfonden finansierar idag nära hundra forskningsprojekt med lungmedicinsk inriktning.  

Klicka på länken nedanför för att ladda ned Lungrapporten 2019.