Unik forskning om tuberkulos i Sydafrika

Att hitta en lösning på spridningen av multiresistent tuberkulos är en av de största utmaningarna för den globala folkhälsan. Det är också målet för ett framgångsrikt forskningsprojekt i Sydafrika under ledning av professor Markus Maeurer. Snart åker Hjärt-Lungfonden för att följa arbetet på plats, och spela in en film om resultaten.

Varje år dör fler än 1,5 miljoner människor över hela världen av tuberkulos, tbc. En tredjedel av jordens befolkning är smittade. Ett forskningsprojekt finansierat av PostkodLotteriet är ett led i kampen för att hitta bot för sjukdomen som skördar 3 500 dödsoffer per dag.

Kroppseget immunförsvar mot multi­resistent tbc

Vissa stammar av tbc-bakterien kan behandlas med antibiotika. Andra är multi­resistenta, och antibiotika har liten eller ingen effekt. Inom ett år efter diagnosen multiresistent tbc avlider cirka en tredjedel av patienterna. Markus Maeurer, professor i immunologi på Karolinska institutet, driver forskningsprojektet ”Nya vapen mot tbc” där multi­resistent tbc behandlas med hjälp av kroppens eget immunförsvar som ett komplement till antibiotika.Efter godkända etikprövningar testas behandlingen nu i en större skala på patienter i Durban, i Sydafrika, där multiresistent tbc är ett stort problem. Forskningen i Sydafrika är möjlig tack vare 11 miljoner kronor som Hjärt-Lungfonden har fått från PostkodLotteriet.

Film om professor Maeruers arbete

Snart åker en trupp från Hjärt-Lungfonden med generalsekreterare Kristina Sparreljung i spetsen till Sydafrika. Mötet med professor Markus Maeurer kommer att filmas och visas under våren 2016.

– Tbc är ett världshälsoproblem med resistens mot antibiotika som en allvarlig utmaning. Vi hoppas att professor Maeurers metod kan leda till en lösning. Vi på Hjärt-Lungonden är stolta över att med PostkodLotteriet bidra till denna viktiga forskning, och jag ser fram emot att följa arbetet på plats, säger Kristina Sparreljung.