Information med anledning av publicitet kring professor Markus Maeurer

Med anledning av publiciteten kring forskaren Markus Maeurer informerar Hjärt-Lungfonden här om sitt stöd till hans forskning.

TBC är grunden till att Hjärt-Lungfonden en gång startade 1904. Då under namnet Svenska Nationalföreningen mot TBC. Det är fortfarande ett oerhört viktigt forskningsområde - mer än två miljarder människor, en tredjedel av jordens befolkning, är smittade av tuberkulos. Sjukdomen skördar 1,5 miljoner liv varje år. Från att ha varit i det närmaste utrotad har TBC återigen börjat öka i Sverige.

Professor Markus Mauerer har under åren 2009 till och med 2017 uppburit anslag från Hjärt-Lungfonden för sin forskning kring TBC. Samtliga projekt, som bedöms som både viktiga och bra, är redovisade och avslutade. Markus Maeurer är en mycket produktiv forskare med ett stort antal publicerade artiklar i högt ansedda tidskrifter.

Det här är den information vi har att ge i dagsläget. Vi arbetar aktivt för att få en tydligare bild av situationen. Vi återkommer så fort vi har ytterligare konkret information. 

För mer information kontakta gärna Anna Aderlund, presskontakt på Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39.