Sarkoidos – den gåtfulla sjukdomen

Professor Johan Grunewald vid Karolinska institutet i Solna forskar på sjukdomen sarkoidos – med målet att hitta förebyggande behandling.

Sarkoidos är en sjukdom som drabbar runt 1 500 personer per år i Sverige, företrädesvis kvinnor i 20- till 40-årsåldern.

– Det är en immunologisk sjukdom som främst yttrar sig i lungorna. Men sjukdomen kan också sprida sig till andra organ som hjärtat, huden, njurarna, ögonen och nervsystemet, säger professor Johan Grunewald som forskar på sjukdomen sedan 25 år tillbaka.

Sarkoidos kan kopplas till plötsligt hjärtstopp

För forskarna är sarkoidos fortfarande något av en gåta. Insjuknandet kan vara plötsligt, ge svåra symptom och sedan försvinna. I andra fall kan patienten bli kroniskt sjuk och få ärrbildningar i lungorna. Sannolikt finns också fall av plötsligt hjärtstopp som kan kopplas till sarkoidos. Då drabbas hjärtats retledningssystem och de elektriska signaler som ska skickas ut till hjärtats olika delar slås ut.

Immunförsvaret överreagerar vid sarkoidos

Forskningen har gett spännande resultat. Data pekar på att mykobakterier kan ligga bakom insjuknandet hos en del av patienterna. Hos vissa människor överreagerar immunförsvaret på de proteiner bakterierna släpper ifrån sig. Proteinet kapslas in och det skapas en inflammationshärd – så kallad granulom – som i sin tur kan leda till kronisk inflammation.

– En upptäckt är att olika vävnadstyper (HLA) kan kopplas till olika förlopp av sjukdomen. I dag testar vi vävnadstypen hos alla våra patienter. Hos vissa kan vi med hjälp av detta förutse sjukdomsförloppet, säger Johan Grunewald.

KOL- och astmapatienter kan få nytta av forskningen

Kunskapen om sarkoidos kan också få betydelse för KOL och astma.

– Det finns paralleller mellan sjukdomarna. Det handlar om inflammatoriska processer, det vill säga att immunsystemet överreagerar och angriper kroppens egen vävnad. De modeller, tekniker och frågeställningar vi använder i våra studier på en relativt ovanlig sjukdom kan alltså appliceras på våra stora folksjukdomar, säger Johan Grunewald.