Maskin ger fler chans till lungtransplantation

En ny metod som har arbetats fram vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Göteborgs universitet gör det möjligt att använda donerade lungor som tidigare ansetts som oanvändbara vid transplantation.

Många donerade lungor går inte att använda till transplantation. Skälen kan vara donatorns ålder, många års rökning eller misstanke om lungsjukdom. Även lungor som i grunden varit friska, men som har genomgått en hastigt nedsatt funktion i samband med donatorns dödsfall har klassats som oanvändbara. Det är lungor ur den sista kategorin som forskarna i Göteborg koncentrerat sig på.

Donatorlungor får normaliserad funktion

Lungorna har opererats ut och placerats i en specialbyggd hjärt-lungmaskin. De flesta av lungorna får en normaliserad funktion och kan användas för transplantation.

Forskarna har jämfört de 22 patienterna med 115 patienter som har fått konventionella donatorslungor. Båda grupperna hade lika bra lungfunktion, samma frekvens av komplikationer och lika stor överlevnad.

Varje år genomgår mellan 40 och 50 patienter lungtransplantation i Göteborg. Bristen på donerade lungor är stor och kön till transplantation är lång. Hittills har 22 svårt lungsjuka patienter framgångsrikt transplanterats med sådana lungor.