Kol + hjärtsjukdom = ofta sant

Många som har KOL lider även av andra sjukdomar, inte minst hjärtsjukdom. Frågan är vad som är hönan och vad som är ägget.

Fakta

Namn: Magnus Ekström

Ålder: 33 år

Bakgrund: Läste till läkare i Lund och Malmö och har efter examen återvänt till barndomsstaden Karlskrona.

Familj: Hustru och tvillingdöttrar på tre år.

Forskningsmål: Att kartlägga sambandet mellan KOL och andra sjukdomar.

Trivs bäst: När jag spelar musik, brukar fuska lite på piano.

Senaste lästa bok: Den stillsamme amerikanen av Graham Greene.

Blir den som har KOL lättare hjärtsjuk eller får man lungproblem om man har dåligt hjärta?

Genom att kartlägga vad som händer de patienter som söker vård för lungproblem hoppas forskare i Karlskrona hitta kopplingar mellan KOL och andra sjukdomar och på så sätt finna metoder att förebygga och att utveckla nya behandlingar.

– Det är lite som med hönan och ägget. Redan i dag vet man att det finns ett samband mellan lungproblem och sjukdom i hjärta och kärl. Frågan är vad som kommer först.

Med ekonomiskt stöd från Hjärt-Lungfonden har läkaren Magnus Ekström i Karlskrona startat ett forskningsprojekt som syftar till att hitta sambanden mellan lungsjukdom och andra sjukdomar.

Tittar på kopplingen mellan KOL och andra sjukdomar

– Traditionellt har varje typ av sjukdom studerats separat. Man har noggrant följt exempelvis patienter som bara har KOL eller bara har hjärtsjukdom och då sorterat bort patienter med andra sjukdomar eftersom dessa försvårar tolkningen. Först under de senaste åren har forskningen börjat titta på samsjuklighet och på kopplingen mellan olika sjukdomar, säger Magnus Ekström.

Målet med hela projektet är att hitta metoder som kan förbättra den förebyggande vården och öka förståelsen för hur det är att leva med KOL. Vissa samband är redan belagda, som att rökning är en riskfaktor för KOL och att KOL är en riskfaktor för att utveckla både hjärt-kärlsjukdom och lungcancer.

– Mycket pekar också på att KOL är en inflammatorisk sjukdom och att inflammationen kan föra med sig andra sjukdomsförändringar i form av muskelsvaghet, avmagring, depression, och att även sjukdom i kärlen kan vara en del av den inflammation som orsakar KOL. Detta är ett hett område inom forskningen och målet är att just titta på hela patienten och på tidssambanden. Vad hände först och vad hände sedan, säger Magnus Ekström.

KOL går att förebygga och behandla

Forskningen kring lungsjukdom har alltför länge haft låg prioritet, kanske för att KOL länge betraktades som icke behandlingsbart. I dag vet man att det är möjligt att skydda sig genom att exempelvis sluta röka och att det finns behandling som kan minska symptomen och i vissa fall förbättra överlevnaden. I de nya internationella riktlinjer som kom i december 2011 har texten ändrats och i dag står det att sjukdomen går att förebygga och behandla och Magnus Ekström hoppas att detta ska öka intresset.