Lungforskning

Läs om forskningsläget för astma, KOL, lungfibros, sarkoidos, sömnapné och tuberkulos.

Här nedan presenterar vi aktuell forskning inom lungområdet, vilka framsteg som görs och vilka gåtor som forskarna hoppas kunna lösa med mer resurser.