Färgämne i grönsaker kan dämpa inflammation

Forskning tyder på att det vi äter kan påverka inflammatoriska processer i kroppen. Särskilt intressant är lutein som finns ibland annat grönkål, ärtor och broccoli.

Stöd forskningen - skänk en julgåva

En grupp ämnen som enligt studien är intressanta ur antiinflammatorisk synpunkt är karotenoider där betakaroten och lykopen hör till de mer kända. En annan karotenoid är lutein. De flesta tidigare studier om karotenoiders koppling till inflammation har gjorts på djur eller friska människor. Men immunceller hos personer som har en låggradig inflammation kan reagera annorlunda än motsvarande celler från friska.

Lutein kan dämpa inflammationen

Forskarna bakom den här Linköpingsstudien ville därför undersöka om karotenoider har antiinflammatoriska effekter hos patienter med kranskärlssjukdom. Resultaten visar att lutein kan dämpa långvarig inflammation hos patienter med kranskärlssjukdom.

Positiva effekter på immunförsvaret?

Dessutom visade det sig att lutein tas upp och lagras av immuncellerna i blodet. Forskarna vill nu fortsätta att undersöka om ökat intag av luteinrik mat har positiva effekter på immunförsvaret hos patienter med kranskärlssjukdom.