Framgångsrik forskning ska besegra stroke

Målen måste sättas högt om det ska bli några resultat. Det anser professor Nils Wahlgren som hävdar att stroke inte kommer att finnas som folksjukdom om 30 år. I projektet Uppdrag: Besegra stroke samarbetar Karolinska Institutet med Hjärt-Lungfonden för att uppnå just detta.

Av de drygt 30 000 personer i Sverige som varje år drabbas av stroke avlider 20 procent medan 30 procent får så svåra hjärnskador att de är i behov av hjälp i sin vardag. Övriga får större eller mindre skador av sin stroke och löper ökad risk att på sikt utveckla demens eller depression.

KI och Hjärt-Lungfonden i samarbete om stroke

När Karolinska institutet och Hjärt-Lungfonden i samband med KI:s 200-årsjubileum år 2010 enades om att gemensamt göra en insats för folkhälsan var det naturligt att valet av forskningsområde föll på stroke.

– Våra forskningsresultat har redan påverkat behandlingen av många strokepatienter i världen, säger professor Nils Wahlgren på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, som sedan 2011 leder projektet Uppdrag: Besegra stroke.

Gruppen på Karolinska institutet har sedan projektet startade publicerat ett 40-tal viktiga vetenskapliga studier och fler är på gång under 2014 och 2015.

Förbättrad trombolys och mekanisk behandling

Arbetet inom Uppdrag: Besegra stroke sker i flera olika forskargrupper som samarbetar för att täcka in de olika delarna av strokebehandlingskedjan, alltifrån hur 112-personalen ska kunna identifiera stroke utifrån den larmande personens berättelse till hur vetenskapen ska kunna få fram läkemedel som kan skynda på och stärka nybildningen av nervceller i hjärnan efter stroke.

Forskningen är bland annat inriktad på förbättrad propplösande behandling (trombolys), förbättrad mekanisk behandling då proppen dras ut ur kärlet med en kateter, optimal reglering av blodtryck, blodsocker och temperatur hos patienten under det akuta skedet samt hur skada på hjärnbarriären i samband med trombolys kan förhindras.

– Avgörande för om vi ska kunna besegra stroke är att vi även ser till prevention, det vill säga förebyggande behandling. Då först kan vi få ner sjukligheten, och stroke som ett folkhälsoproblem kommer inte längre att finnas, säger Nils Wahlgren.