Ny typ av ICD opereras in utanför bröstkorgen

I Sverige finns en ny typ av defibrillator som opereras in under huden, men utanför bröstkorgen. Den används på yngre personer som i övrigt är friska och som råkat ut för plötsligt hjärtstopp.

En implanterbar defibrillator, ICD, är en liten elektrisk dosa som placeras under nyckelbenet och ansluts till elektroder som läggs in i hjärtats kammare. ICD:n reagerar på olika avvikelser från den normala hjärtfunktionen.

Den traditionella ICD:n opereras in i hjärtområdet under bröstkorgen, medan den nya typen av defibrillator opereras in under huden mellan ryggmuskeln och bröstkorgen. Fördelen är att risken för komplikationer, framförallt infektioner, minskar.

Så funkar ICD:n

En ICD återställer hjärtats rytm till det normala med hjälp av elektricitet. Om hjärtat slår för sakta stimulerar ICD:n hjärtat genom att skicka ut elektriska impulser, precis på samma sätt som en pacemaker gör. Om hjärtat rusar stimulerar ICD:n hjärtat så att rusningen bryts och hjärtslagen blir normala. Båda typerna av stimulering är smärtfria för patienten.

Vid ventrikelflimmer, då hjärtkammaren flimrar och hjärtats pumpförmåga upphör, skickar ICD:n ut en elektrisk chock som nollställer hjärtat, vilket gör att det kan börja om och slå i normal takt. Elchocken känns som en kraftig stöt och är smärtsam för patienten, men nödvändig eftersom ventrikelflimmer leder till plötsligt hjärtstopp.