Koll på närmsta hjärtstartare

Allt fler hjärtstartare köps och sprids i samhället. Det är en livsviktig apparat som kan rädda livet på den som drabbas av plötsligt hjärtstopp. Det nya frivilliga nationella hjärtstartarregistret hjälper till att samordna apparaterna. Läkaren Jacob Hollenberg är en av de drivande krafterna bakom projektet.

Jacob Hollenberg är en av de drivande krafterna bakom hjärtstartarregistret. Hjärtstartare är livsviktiga. Det finns ett starkt samband mellan återupplivning och användning av hjärtstartare vid plötsligt hjärtstopp. Hjärt-lungräddning (HLR) som brukar ges inledningsvis bidrar till att den livsviktiga cirkulationen i kroppen hålls igång, men HLR avbryter inte det elektriska kaos som orsakar hjärtstoppet. Hjärtstartaren däremot ger den elektriska stöt som behövs för att hjärtat ska börja slå normalt igen.

– Om den drabbade personen får en elstöt mot hjärtat inom de första minuterna ökar chansen till överlevnad drastiskt, säger ST-läkaren och forskaren Jacob Hollenberg vid hjärtkliniken på Södersjukhuset i Stockholm.

Allt handlar om tid

– En amerikansk studie visar att 70 procent av dem som drabbades av hjärtstopp överlevde om de fick en elstöt inom tre minuter. Allt handlar om tid.

I dagsläget överlever få människor ett hjärtstopp och en starkt bidragande orsak, särskilt i Stockholmsregionen, är att insatstiderna är för långa. Ambulansen hinner sällan fram i tid och dessvärre finns det även för få ambulanser, säger Jacob Hollenberg.

I ett försök att öka överlevnaden vid plötsligt hjärtstopp infördes SALSA-projektet för några år sedan. Man såg då till att hjärtstartare placerades ut på allmänna platser, i brandbilar och polisbilar samt i vissa taxibilar.

SALSA-projektet framgångsrikt

– Dessa hjärtstartare kan användas av vem som helst. De ger tydliga instruktioner om hur man går till väga och kan inte göra någon skada, utan ger bara en elstöt om den känner av det elektriska kaoset, säger Jacob Hollenberg.

SALSA-projektet var framgångsrikt och bidrog till att överlevnaden vid plötsligt hjärtstopp ökade med nära 50 procent – från drygt fyra procent till cirka sju procent.

– Det positiva är även att 80 till 90 procent av de personer som överlevde klarade sig utan större neurologiska men och kunde återgå till sina normala liv. Det är alltså väl värt att försöka hjälpa en person som har drabbats av plötsligt hjärtstopp.

Hjärt-Lungfonden inrättar hjärtstartarregister

I Sverige köps nu allt fler hjärtstartare. Svenska rådet för Hjärt- och lungräddning och Civilförsvarsförbundet har i samarbete med Hjärt-Lungfonden inrättat ett frivilligt nationellt hjärtstartarregister där privatpersoner, företag, organisationer och myndigheter som har en hjärtstartare kan registrera sig. Registret lanserades i julas och hittills har man fått in drygt 1 000 registreringar runt om i landet. Man vet dock att det finns minst 5 000 apparater i samhället och önskemålet är att så många som möjligt registreras.

– Det är kostnadsfritt och utan förbindelser. Vi i vår tur får möjlighet att samordna och skapa en struktur.

Hjärtstartarregistret har nämligen tre syften: Det första är att informera allmänheten om var hjärtstartarna finns och hur de används. På hemsidan finns kartor med markeringar som visar var de är utplacerade. Det andra syftet är att optimera larmkedjan. Samtidigt som larmcentralen skickar ut en ambulans kan de ge information om var den närmaste hjärtstartaren finns. Det tredje syftet är att projektgruppen rent vetenskapligt reder ut var hjärtstartare gör bäst nytta i samhället, vilka platser de bör finnas på samt var de flesta hjärtstoppen inträffar.

– Målet är att få ett hjärtsäkrare samhälle, säger Jacob Hollenberg.