Göran Dellgrens studie kan hjälpa fler med hjärtsvikt

Ca 250 000 svenskar lider av hjärtsvikt. Göran Dellgren, thoraxkirurg på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, arbetar för att kunna behandla fler patienter med svår hjärtsvikt. Tack vare bidrag från Hjärt-Lungfondens givare kan han förhoppningsvis hjälpa fler svårt hjärtsjuka patienter genom sin studie.

Forskaren Göran Dellgren leder en stor studie för att ta reda på om permanenta hjärtpumpar kan ersätta konventionell läkemedelsbehandling vid svår hjärtsvikt. Samtliga universitetssjukhus i Sverige samarbetar kring studien.

– Vi vill ta reda på om patienter med svår svikt och som är för sköra för en transplantation, kan leva längre och med bättre livskvalitet om de i stället får en pump inopererad, säger Göran Dellgren, sektionschef för Transplantationscentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Hjärtpump kan komplettera transplantation

Hjärtpumpar opereras i dag endast in hos hjärtsviktspatienter som väntar på en hjärttransplantation.  Samtidigt är bristen på donatorshjärtan enorm. Endast cirka 60-70 hjärttransplantationer genomförs i Sverige i varje år. Därför är det ytterst få som erbjuds hjärtpumpen. De patienter som inte kan få ett nytt hjärta behandlas med läkemedel och de utgör den absoluta majoriteten av alla med svår hjärtsvikt.

I Göran Dellgrens studie lottas hälften av patienterna till hjärtpump och hälften till konventionell behandling. Efter cirka två år kommer man att kunna fastställa om hjärtpumpar fungerar bättre än den traditionella behandlingen vid svår hjärtsvikt, för de som inte har transplantation som alternativ.

Tack vare bidrag från Hjärt-Lungfondens givare kan Göran Dellgren arbeta vidare med studien och förhoppningsvis erbjuda fler patienter hjälp i framtiden.