Motion minskar risken för hjärtsvikt

Mer intensiv motion 30 minuter om dagen eller motion på måttlig nivå en timme om dagen nästan halverar risken att drabbas av hjärtsvikt. Det visar en studie som gjorts vid Uppsala universitet och Karolinska institutet och som omfattar närmare 40 000 personer.

Personerna i studien, som är i åldrarna mellan 20 och 90 år, har följts sedan 1997. Ingen av dem hade hjärtsvikt när studien började.

Utifrån ett detaljerat frågeformulär som deltagarna fyllde i 1997 har forskarna fått en uppfattning om deras fysiska aktivitet i början av studien, och har sedan följt dem för att se hur den var relaterad till senare risk att drabbas av hjärtsvikt. 2010 hade drygt 1 500 av studiens deltagare – det vill säga 4 procent – vårdats på sjukhus för hjärtsvikt.

Nästan halverad risk att drabbas av hjärtsvikt

Resultaten visar att den grupp som rörde sig mest på fritiden löpte 46 procent lägre risk att drabbas av hjärtsvikt än de som var minst aktiva. De som hamnade i lågriskgruppen tränade antingen hårt minst 30 minuter om dagen eller ägnade minst en timme om dagen åt måttlig fysisk aktivitet som joggning, simning eller snabba promenader.

Men även vid en något lägre grad av daglig fysisk aktivitet än så, sjönk risken för hjärtsvikt nästan lika mycket. Män och kvinnor hade lika stor nytta av motion.

Träning bra för blodtrycket

Man vet sedan tidigare att fysisk aktivitet är positivt för blodtrycket, och att högt blodtryck utgör en riskfaktor för hjärtsvikt. Fysisk aktivitet minskar också risken för fetma och diabetes, som även de är riskfaktorer för hjärtsjukdom.

Hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom och svarar för omkring 2 procent av de totala vårdkostnaderna i industrialiserade länder.