Hjärtsvikt hos unga

- Stödet från Hjärt-Lungfonden betyder allt för mig. Tack vare stödet vågar jag satsa och starta nya studier, säger Maria Schaufelberger, docent på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

-Mitt forskningsområde är hjärtsvikt och framförallt hjärtsvikt hos unga. Det är tyvärr så att allt fler unga drabbas av hjärtsvikt och vi tittar på olika möjliga orsaker. Bland annat studerar vi sambanden mellan sömnapné och hjärtsvikt. 

Förekomsten av sömnapné, som innebär andningsuppehåll i sömnen, ökar i Sverige och vi vet att många med hjärtsvikt har sömnapné. Vi vill se om så kallad CPAP-behandling kan hjälpa patienter med en typ av hjärtsvikt som kallas dilaterad kardiomyopati. 

Hjärtsvikt hos gravida

Ett annat forskningsspår rör kvinnor som får hjärtsvikt i samband med graviditet eller förlossning. Vi tittar på blodprover som tagits tidigt i graviditeten hos kvinnor som har utvecklat hjärtsvikt och letar särskilt efter ett kärlvidgande hormon utifrån hypotesen att de drabbade kvinnorna eventuellt lider brist på detta hormon. 

Läs mer om forskning vi stödjer i Hjärtrapporten